Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

S premikanjem drsnika preveri, kako se pri prehodu svetlobe iz zraka v vodo spreminja lomni kot v odvisnosti od vpadnega kota.

Razlog za lom svetlobe na meji dveh sredstev je v tem, da ima svetloba v različnih snoveh različno hitrost. Naj spomnimo: v zraku je hitrost svetlobe enaka približno $300000\;\rm{km/s}$. V vodi je njena hitrost le približno $3/4$ te vrednosti, v steklu le $2/3$ hitrosti svetlobe v zraku in v diamantu le $2/5$ te vrednosti. Manjša kot je hitrost svetlobe v sredstvu, bolj se bo svetloba lomila.

ZANIMIV POSKUS: Na dno prazne posode postavi kovanec. Skledo nato odmikaj od sebe, dokler se kovanec na skrije za rob posode. V posodo počasi nalivaj vodo in opazuj, kaj se bo zgodilo. Podrobnejši potek poskusa je prikazan na posnetku:

Zakaj se je kovanec prikazal, čeprav se ni premikal?

Optična gostota

Hitrost širjenja svetlobe po snovi je odvisna od njene optične gostote. Večja kot je optična gostota, počasneje bo potovala svetloba. Optično gostoto lahko povežemo tudi z lomnim zakonom: kadar svetloba prehaja iz optično redkejše snovi v optično gostejšo snov, je kot, pod katerim se svetloba lomi, manjši od vpadnega kota svetlobe. Kadar svetloba prehaja iz optično gostejše snovi v optično redkejšo snov (na primer iz vode v zrak), je vpadni kot vedno manjši od lomnega kota.

Razmisli: ima voda večjo ali manjšo optično gostoto kot steklo?

<NAZAJ
>NAPREJ40/260