Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sestavljanje dveh vzporednih sil

Ko Gašper in Žan delujeta na mizo v isti smeri, lahko njuno silo nadomestimo z eno silo, ki je po velikosti enaka vsoti velikosti njunih sil. To silo imenujemo vsota sil ali rezultanta.

 


Rezultanto grafično dobimo tako, da narišemo vektorja drugega za drugim. Vektorje lahko poljubno premikamo, le paziti moramo, da njihova smer in velikost ostaneta enaki. Rezultanta je usmerjena daljica, ki ima začetek v začetni točki prve sile in konec v končni točki druge sile.

Z drsnikom premaknimo začetek sile $\overset{\rightharpoonup}{F_2}$ na konec sile $\overset{\rightharpoonup}{F_1}$ in narišimo rezultanto oziroma vsoto sil.

Kolikšna je rezultanta sil, če bi Gašper mizo vlekel s silo $20\;\rm{N}$, Žan pa potiskal s silo $35\;\rm{N}$?

 

Kadar pa na telo delujeta dve sili v nasprotnih smereh, tako kot v primeru, ko Gašper in Žan potiskata mizo v nasprotnih smereh, je velikost rezultante enaka razliki sil

Velikost rezultante grafično tudi sedaj dobimo tako, da narišemo vektorja drugega za drugim. Rezultanta je usmerjena daljica z začetkom v začetni točki prvega vektorja in koncem v končni točki drugega, prav tako kot pri silah, usmerjenih v isto smer.

<NAZAJ
>NAPREJ140/260