Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Grafično seštejmo tri enako usmerjene vzporedne sile.

Kolikšna je rezultanta sil delavcev na breme, če vsak dviguje s silo $400\;\rm{N}$?

Vzporedne sile pa lahko na telo delujejo tudi v nasprotnih smereh. Recimo, da bi na zadnji del voza, ki ga vlečeta dva konja, privezali mulo, ki bi se »upirala« in bi vlekla voz nazaj. V tem primeru je velikost rezultante sile konj in mule enaka vsoti velikosti sil konjev, ki ji odštejemo velikost sile mule.

Tudi sedaj grafično določimo velikost rezultante tako, da sile postavimo drugo za drugo. Velikost rezultante je razdalja od začetka prvega vektorja do konca zadnjega vektorja. 

Z drsniki prenesimo silo $\overset{\rightharpoonup}{F_2}$ na konec sile $\overset{\rightharpoonup}{F_1}$ in silo $\overset{\rightharpoonup}{F_3}$ na konec sile $\overset{\rightharpoonup}{F_2}$ ter narišimo rezultanto sil.

S kolikšno skupno silo delujejo konja in mula na kočijo, če konja vlečeta vsak s silo $500\;\rm{N}$ v isto smer, mula pa v nasprotno smer s silo $300\;\rm{N}$?

<NAZAJ
>NAPREJ142/260