Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila


Uporabimo drsnika in prenesimo silo $\overset{\rightharpoonup}{F_2}$ na konec sile $\overset{\rightharpoonup}{F_1}$ ter narišimo rezultanto sil.

Kolikšna je vsota sil na mizo, ko Žan potiska s silo $F_1 = 35\;\rm{N}$, Gašper pa s silo $F_2 = 20\;\rm{N}$ v nasprotni smeri?

Sestavljanje več vzporednih sil

Na ilustraciji trije delavci dvigajo težko breme. Skupno silo delavcev na breme tudi v tem primeru predstavimo z eno silo, ki jo imenujemo rezultanta oziroma vsota sil.

Rezultanta sil delavcev na breme je vsota njihovih sil.

Grafično velikost rezultante delavcev na breme dobimo tako, da postavimo sile drugo za drugo. To pomeni, da ima drugi vektor začetek v koncu prvega in tretji vektor začetek v koncu drugega. Vrstni red vektorjev lahko tudi zamenjamo. Rezultanta je usmerjena daljica oziroma vektor, ki ima začetek v začetni točki prve sile in konec v krajišču druge oziroma zadnje sile, če jih je več.

<NAZAJ
>NAPREJ141/260