Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Zgled

Mamica in deklica potiskata voziček. S kolikšno skupno silo potiskata, če mamica potiska s silo $20\;\rm{N}$, deklica pa s silo $8\;\rm{N}$?


Zgled

Gašper in Žan potiskata mizo drug proti drugemu, kot kaže slika. Velikost sile, s katero potiska Žan, je $50\;\rm{N}$, velikost Gašperjeve sile pa je $70\;\rm{N}$. Ali se bo miza premaknila, če je za to potrebna sila $30\;\rm{N}$?

Zgled

Na žogo delujeta sili z velikostma $F_1 = 20\;\rm{N}$ in $F_2 = 15\;\rm{N}$, kot je prikazano. Sili sta narisani v merilu tako, da ena enota predstavlja $10\;\rm{N}$. Grafično določi velikost vsote sil na žogo.

Zgled

 

Na telo delujejo tri sile v različnih smereh, kot so prikazane na sliki. Kolikšna je njihova rezultanta?

<NAZAJ
>NAPREJ145/260