Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Skupno delovanje več sil nadomestimo z eno silo, ki jo navadno imenujemo vsota sil oziroma rezultanta sil. Rezultanto sil označimo s $\overset{\rightharpoonup}{F_R}$ ali z $\overset{\rightharpoonup}{R}$. Žan in Gašper delujeta na mizo s silo $\overset{\rightharpoonup}{R}$, ki je enaka vsoti njunih sil, saj oba potiskata v isti smeri.
   $R = F_1 + F_2$

Ko Gašper in Žan na mizo delujeta v nasprotnih smereh, je velikost rezultante $\overset{\rightharpoonup}{R}$, s katero delujeta na mizo, enaka razliki njunih sil. 
  $R = F_1 - F_2$ 

Rezultanto grafično dobimo tako, da narišemo vektorja drugega za drugim. Vektorje lahko poljubno premikamo, le paziti moramo, da njihova smer in velikost ostaneta enaka. Rezultanta je usmerjena daljica, ki ima začetek v začetni točki prve sile in konec v končni točki druge sile.

Dve nevzporedni sili lahko seštejemo tudi po paralelogramskem pravilu. Sili prestavimo v skupno izhodišče. Naredimo vzporednico vsaki od sil skozi konico druge sile. Rezultanta je diagonala paralelograma. 

<NAZAJ
>NAPREJ146/260