Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Rezultanto dveh nevzporednih sil lahko narišemo tudi s pomočjo paralelogramskega pravila in sicer tako, da sili postavimo v skupno izhodišče in naredimo vzporednici vsaki od sil skozi konico druge sile. Rezultanta je tedaj vektor od skupnega izhodišča do nasprotnega oglišča.

Nastavi poljuben kot med silama $\overset{\rightharpoonup}{F_1}$ in $\overset{\rightharpoonup}{F_2}$. Narišimo vzporednico vsaki sili skozi krajišče druge sile in narišimo vsoto oziroma rezultanto sil.

V obeh načinih seštevanja dveh nevzporednih sil lahko opazimo, da je velikost vsote sil največja, kadar sta sili usmerjeni v isto smer (enaka vsoti velikosti sil), in najmanjša, kadar sta sili usmerjeni v nasprotnih smereh (enaka razliki velikosti sil).

Sestavljanje več nevzporednih sil

Ko na telo deluje več nevzporednih sil, njihovo rezultanto grafično dobimo tako, da jih vzporedno prenesemo tako, da ima vsaka naslednja sila začetek v koncu prejšnje sile. Vektor rezultante sil na telo je tedaj vektor z začetkom v začetku prve sile in koncem v koncu zadnje sile.

<NAZAJ
>NAPREJ144/260