Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Sestavljanje dveh nevzporednih sil

Dva delavca vlečeta voziček vsak v svojo smer. Sili, s katerima delavca vlečeta voziček, nista vzporedni. Skupno delovanje delavcev na voziček dobimo tako, da vektorsko sestavimo sili, s katerima delavca delujeta na voziček.

Čeprav sili nista vzporedni, ju seštejemo (sestavimo) podobno kot vzporedne sile. Drugo silo vzporedno prenesemo v krajišče prve sile. Rezultanta je sila, ki ima začetek na začetku prve sile in konec na koncu druge sile.  
 
Velikost rezultante dveh nevzporednih sil je odvisna od njunih velikosti in kota med njima oziroma njune medsebojne usmerjenosti. 

Rezultanta s silama $\overset{\rightharpoonup}{F_1}$ in $\overset{\rightharpoonup}{F_2}$ tvori trikotnik, zato tovrstnemu seštevanju sil rečemo trikotniško pravilo za seštevanje sil.

 
Spreminjajmo kot med silama in opazujmo, kako se vsota sil spreminja glede na smer sil. V katerih primerih je rezultanta največja oziroma najmanjša?

<NAZAJ
>NAPREJ143/260