Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pot pri pospešenem gibanju

Naučili smo se že, da pot pri enakomernem gibanju razberemo z grafa $v(t)$ kot ploščino lika pod črto med izbranima časoma. Spomnite se, kakšno lego ima v koordinatnem sistemu črta, ki predstavlja odvisnost hitrosti od časa za enakomerno gibanje. Poskusite skicirati graf.

Pri enakomerno pospešenem gibanju črta, ki predstavlja odvisnost hitrosti od časa, ni vzporedna z osjo x. Tudi tokrat lahko pot določimo kot ploščino pod črto med dvema časoma, ki pa ima zdaj obliko pravokotnega trikotnika. Ploščino pravokotnega trikotnika dobimo tako, da produkt obeh katet delimo z 2. V tem primeru je to $s=\frac{\Delta{v}\cdot{t}}{2}$. Ker vemo, da je sprememba hitrosti odvisna od pospeška, lahko to zapišemo tudi kot $s=\frac{a\cdot{t}\cdot{t}}{2}$ in dobimo
$s=\frac{a\cdot{t}^2}{2}$.

Pot pa lahko izračunamo s povprečno hitrostjo. Kje na grafu najdemo vrednost povprečne hitrosti? Kdaj med enakomerno pospešenim gibanjem telo doseže povprečno hitrost?

V isti koordinatni sistem z grafom $v(t)$ vrišite graf povprečne hitrosti v odvisnosti od časa. Primerjajte ploščini.

Spodnji graf predstavlja pospešeno gibanje avtomobila. Sprožite animacijo in opazujte, kako se spreminja ploščina pod grafom $v(t)$. Spreminjate lahko končno hitrost avtomobila. Opazujte gibanje avtomobilčka. Poskusite pri različnih končnih hitrostih.

<NAZAJ
>NAPREJ10/235