Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Gibanje je enakomerno pospešeno, če se hitrost spreminja premo sorazmerno s časom. Za enakomerno pospešeno gibanje definiramo različne pomene hitrosti:

  • začetna hitrost $v_{\rm{z}}$
  • končna hitrost $v_{\rm{k}}$
  • trenutna hitrost $v$
  • povprečna hitrost $\overline{v}=\frac{v_{\rm{z}}+v_{\rm{k}}}{2}$
  • sprememba hitrosti $\Delta{v}=v_{\rm{k}}-v_{\rm{z}}$

Povprečna hitrost $\overline{v}$ je srednja vrednost začetne in končne hitrosti, sprememba hitrosti $\Delta{v}$ pa je razlika med končno in začetno hitrostjo.

Graf odvisnosti hitrosti od časa pri enakomerno pospešenem gibanju je ravna črta. Njena strmina je odvisna od $\Delta{v}$.

Pospešek je količnik spremembe hitrosti in časa. $a=\frac{\Delta{v}}{\Delta{t}}$

Pri enakomerno pospešenem gibanju se pospešek ne spreminja, zato je graf pospeška v odvisnosti od časa vzporeden z osjo $x$.

Vrednost pospeška vpliva tudi na strmino črte na grafu $v(t)$. Če povečamo pospešek, se poveča njena strmina. Če se hitrost zmanjšuje, je gibanje pojemajoče in je pospešek negativen. Negativnemu pospešku rečemo tudi pojemek.

 enakomerno pospešeno gibanje
$v_{\rm{z}}<v_{\rm{k}}$,
  $\Delta{v}>0$,
  $a>0$
 enakomerno gibanje
$v_{\rm{z}}=v_{\rm{k}}$,   $\Delta{v}=0$,
  $a=0$
 enakomerno pojemajoče gibanje
$v_{\rm{z}}>v_{\rm{k}}$,
  $\Delta{v}<0$,
  $a<0$

Pot pri pospešenem gibanju lahko določimo tako, da izračunamo ploščino pod krivuljo na grafu $v(t)$ med dvema časoma, ker je ploščina pod krivuljo premo sorazmerna s potjo. To velja tudi za neenakomerno gibanje. V tem primeru je graf res krivulja in ploščine ne moremo preprosto izračunati. Pri enakomerno pospešenem gibanju pa je graf odvisnosti hitrosti od časa ravna črta, zato lahko pot izračunamo kot $$s=\frac{at^2}{2}.$$

<NAZAJ
>NAPREJ11/235