Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vaja

Segrevali smo dve različni snovi z enakima masama in enakima začetnima temperaturama. Obema snovema dovedemo enako količino toplote. Imenujmo ju snov A in snov B. Po dovedeni toploti se je snov A segrela bolj kot snov B.

 

Določi katera spodnja trditev je pravilna.

Segrevajmo na primer dve različni kovini, z enako maso, v veliki posodi z vodo, ki ima konstantno temperaturo. Posodi z vodo se s časom temperatura ne spreminja. Kovini, ki imata na začetku recimo nižjo temperaturo od vode, se bosta segreli na temperaturo, ki jo ima voda, saj bo toplota iz vode potovala v obe kovini tako dolgo, dokler bosta kovini imeli nižjo temperaturo. Kako hitro bosta temperaturi kovine dosegli temperaturo vode, je odvisno od specifične toplote (saj sta masi enaki). Snov z večjo specifično toploto bo potrebovala več časa, da doseže končno temperaturo.

Zgled

Imamo $0,4\,\rm{kg}$ neke snovi z začetno temperaturo $18\,\rm{^\circ C}$. Snovi dovedemo $11264\,\rm J$ toplote, pri čemer se segreje na končno temperaturo $T_k=50\,\rm{^\circ C}$.
a) Za koliko $\rm K$ smo segreli snov?
Temperaturna razlika med končno in začetno temperaturo je $\Delta T=T_{\rm k}-T_{\rm z}=50\,\rm {^\circ C}-18\,\rm {^\circ C}=32\,\rm {^\circ C}$.

Ali je temperaturna razlika enaka tudi v $\rm K$?

b)Kolikšna je specifična toplota snovi?
Specifično toploto izračunamo iz enačbe: $Q=m c \Delta T$. Dobimo $c=\frac{Q}{m \Delta T}$. Sledi $c=\frac{11264\, \rm{J}}{0,4\, \rm{kg} 32\,\rm{K}}=880\, \rm{\frac{J}{kgK}}$. Če pogledate nekoliko nazaj, boste ugotovili, da je ta snov aluminij.
c)Koliko toplote bi morali dovesti, da bi segreli $1\,\rm{kg}$ te snovi za $5\,\rm{K}$?
Uporabimo enačbo $Q=m c \Delta T$. Zdaj je $m=1\, \rm{kg}$ in $\Delta T=5\, \rm K$. Sledi $Q=1\, \rm kg \, 880\, \rm{\frac{J}{kg K}} 5\, \rm K=4400\, \rm J$.

<NAZAJ
>NAPREJ124/235