Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Telesa lahko prejemajo ali oddajajo toploto $Q$ [$\rm J$]. Pri tem se lahko spreminja njihova notranja energija in s tem temperatura. Toplota prehaja s telesa z višjo temperaturo na telo z nižjo temperaturo.
Toplota, ki jo moramo dovesti neki snovi, da zvišamo njeno temperaturo za $\Delta T$, je odvisna od mase in vrste snovi. Z enačbo to zapišemo kot $Q=m c \Delta T$. V enačbi $c$ pomeni specifično toploto snovi in nam pove, koliko toplote moramo dovesti $1\,\rm{kg}$ snovi, da se segreje za $1\,\rm K$. V enačbi je $\Delta T$ temperaturna razlika med končno in začetno temperaturo. Velja $\Delta T=T_{\rm k}-T_{\rm z}$.

Kadar snov toploto prejema, je vrednost prejete toplote pozitivna, saj je končna temperatura snovi višja od začetne temperature. Kadar pa snov toploto oddaja, ima toplota negativni predznak, saj je končna temperatura nižja od začetne.
Telesa se ne segrevajo le takrat, ko prejemajo toploto, ampak se lahko segrevajo tudi z delom. Delo lahko opravijo stroji. To pomeni, da povečanje (ali zmanjšanje) notranje energije lahko dosežemo z dovajanjem (ali odvajanjem) toplote, ali pa z delom.
Z enačbo to zapišemo kot $\Delta {W_{\rm n}}=Q+A$.

<NAZAJ
>NAPREJ127/235