Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vse tri slike na prejšnji strani kažejo, kako neko telo z električno, magnetno ali gravitacijsko silo deluje na druga telesa v okolici. Mislimo si, da prvo telo ustvari polje v prostoru okoli sebe in v tem polju (električnem, magnetnem, gravitacijskem) delujejo sile na druga telesa. Polje je prostor okoli opazovanega telesa, v katerem delujejo sile.

Električno polje

Opazujmo na interaktivni sliki silo med pozitivnima nabojema. Naboj v izhodišču koordinatnega sistema imenujmo izvor. Okoli njega premikajmo testni pozitivni naboj. Kakšna (odbojna ali privlačna) je sila med nabojema in kako se spreminja z razdaljo?

Postavimo testni naboj blizu naboja v izhodišču. Na papir narišimo pozitivni naboj v izhodišču in črtico v smeri sile, kakor jo kaže applet. Premaknimo testni naboj v smeri sile in znova narišimo črtico v smeri sile na papir. Ponovimo postopek in v nekaj korakih pridemo do roba slike. Povežimo črtice v črto. Tej črti pravimo silnica. Na silnico označimo s puščico smer, kamor je delovala sila, to je proč od naboja v izhodišču.

Premaknimo zdaj testni naboj znova blizu izvoru na neko drugo mesto kakor prvič in ponovimo postopek. Narišimo na papir več silnic! Silnice prikazujejo smer sile na pozitivni naboj na poljubnem mestu v prostoru. Namesto da razmišljamo o sili med nabojem v izhodišču, torej izvorom, in testnim nabojem, si lahko mislimo, da je naboj v izhodišču izvor električnega polja. Sliko polja prikažemo s silnicami.

<NAZAJ
>NAPREJ202/235