Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Spomnimo se, da podobno razmišljamo tudi v povezavi s težo teles. Teža teles na površini Zemlje je posledica privlačne gravitacijske sile med "izvorom", to je Zemljo, in telesom. Težo izračunamo kot produkt mase telesa in težnega pospeška $g$. Težni pospešek $g$ je torej tisto, kar povzroča izvor - Zemlja. Pri računanju sile na naboj v električnem polju pa moramo maso telesa zamenjati z njegovim nabojem in težni pospešek z električnim poljem, ki ga običajno označimo s črko $E$. Električno polje pozitivnega naboja očitno kaže proč od naboja in se z razdaljo od naboja zmanjšuje.

 

Električno polje okoli pozitivnega naboja in gravitacija (gravitacijsko polje) okoli Zemlje.

 

Homogeno električno polje je povsod enako. Silnice homogenega električnega polja so vzporedne črte. Električno polje med dvema nabitima kovinskima ploščama - pravimo jima kondenzator - je homogeno. Kadar pa se električno polje s krajem spreminja, pravimo, da je polje nehomogeno. Električno polje okoli točkastega naboja je nehomogeno.

Prej smo narisali električno polje okoli pozitivnega naboja. Premislimo še, kakšno električno polje bi ustvaril negativni naboj v izhodišču. Pomagajmo si tako, da v appletu na prejšnji strani spremenimo predznak naboja v izhodišču (izvora).

Premakni izvore električnih polj (pozitivni in negativni točkasti naboj ter kondenzator) k ustreznim slikam električnih polj!

<NAZAJ
>NAPREJ203/235