Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pokriti in goli kras
Goli kras je kamnito neporaslo kraško površje. Ta oblika krasa prevladuje na visokih kraških planotah (Trnovski gozd, Nanos) ter v Dinarskem gorstvu. Če kraško površje prekrivata prst in rastlinska odeja, nastaja pokriti kras. Na pokritem krasu je proces zakrasevanja hitrejši, ker voda dobi iz prsti več ogljikovega dioksida in organizmov kot iz zraka.

Si vedel, da je pokritost krasa poleg čistosti apnenca odvisna tudi od človekovega ravnanja?

Visokogorski kras

Značilen je za območja apneniških Alp, zlasti za visoke kraške planote. Ker nastajajo v visokogorskih podnebnih razmerah z obilico padavin, zlasti snega, in ker je površje ledeniško preoblikovano, se kraški pojavi razlikujejo od tistih v nižjih legah. Zlasti pogoste reliefne oblike so kotliči, žlebiči, škavnice in škraplje.

Tropski kras
Tropski kras na Kitajskem
V vlažnih tropskih in subtropskih območjih je nastal kras, v katerem so se namesto vrtač izoblikovali  apnenčasti stožci in stolpi, ki se dvigujejo nad uravnano pokrajino. Tako obliko krasa zato imenujemo tudi  {stožčasti kras;Največje območje stožčastega krasa na svetu je v pokrajini Junan na jugozahodu Kitajske, ki obsega več kot pol milijona kvadratnih kilometrov. Kras je močno zastopan tudi v jugovzhodni Aziji in v Srednji Ameriki oziroma na Karibskih otokih.}.

Fluvio kras
Nastaja na območjih, kjer so na krasu prisotne površinsko tekoče vode, ki ustvarjajo rečne doline. Gre za dolomitno površje z redkimi zaprtimi kotanjami, katerega površje sta poleg korozije izoblikovali denudacija in krajevno erozija. Najbolj značilni območji fluviokrasa v Sloveniji sta porečje Temenice in Krimsko-Mokrško hribovje.

Izberi reke, ki tečejo po Beli krajini.

Stični ali kontaktni kras

Kraški robNastaja na stiku nepropustnih in propustnih kraških kamnin, na katere priteka površinsko tekoča voda.

<NAZAJ
>NAPREJ53/320