Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Površinske in podzemne kraške oblike

Kraško površje prepoznamo po značilnih površinskih (večje in manjše kotanjaste oblike) in podzemeljskih kraških pojavih (brezna, jame in pojavi v njih).

Ali veš?
Obod kraškega polja je strm, zgrajen iz apnenca, medtem ko na ravnem dnu prevladujejo nasipine.

Razmisli, zakaj so naravne vrtače preoblikovali v delane vrtače.

Izberi slemenitev, značilno za kraška polja v Sloveniji.

Ali veš?
Kapniki rastejo različno hitro. Nekateri zrastejo za 1 mm v desetletju, drugi šele v stotih letih. Njihova rast je odvisna od hitrosti pretoka vode skozi razpoke in njene trdote, lastnosti kamnine, skozi katero voda pronica, podnebnih in drugih dejavnikov.

Izberi pravi pojem.

Kapniki, ki rastejo s tal, so:

{stalagmiti;stalaktiti;stalagmati}

Kapniki, ki rastejo s stropa, so:

{stalaktiti;stalagmati;stalagmiti}

Kapniški stebri ali

{stalagmati;stalagmiti;stalaktiti}

Kapniške zavese nastanejo iz

{stalaktitov;stalagmitov;stalagmatov}

Podzemne kraške oblike so:

<NAZAJ
>NAPREJ54/320