Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila
6.

Preberi spodnje povedi in jih dopolni z manjkajočimi besedami.

Odtočni količnik je razmerje med količino padavin, ki pade na nekem območju, in količino, ki od tam odteče po strugah vodotokov. Grafični prikaz mesečnih povprečnih vrednosti pretoka prikazuje hidrogram . Kolebanje višine vode v strugi prek leta imenujemo rečni režim .
7.

Preberi spodnje povedi in jih dopolni z manjkajočimi besedami.

Večino površinskih morskih tokov povzročajo stalni vetrovi. Območja ob toplih morskih tokovih dobijo večjo količino padavin kot tista ob hladnih. Plimovanje ali bibavica povzročata privlačni sili Lune in Zemlje . Stanje, ko se gladina morske vode dvakrat na dan dvigne, imenujemo plima . Kadar se gmote morske vode gibljejo od višjih zemljepisnih širin k nižjim, govorimo o hladnih morskih tokovih.
8.

Med mokrišča poleg barij uvrščamo:

9.

Poveži pare.

šelfna morja
Plitvo priobalno morje, ki leži na kopenski litosferski plošči.
prekopi
Umetno zgrajene plovne poti.
morske ožine
Zoženi deli morja med kopnima.
stranska morja
Lega v notranjosti celin.
Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ170/320