Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pomen sodobne infrastrukture

Avtomobili Tesla
Velik tehnološki napredek na področju komunikacij, informacijske tehnologije in prometa vpliva na povečevanje blagovne menjave, intenzivno mednarodno povezovanje in globalizacijo. Zaradi tega si sveta brez sodobne infrastrukture, ki omogoča hitrejši pretok potnikov, blaga in storitev, ni mogoče več predstavljati. Temeljna naloga sodobnih infrastrukturnih objektov je, da mora potnik, izdelek ali storitev priti na cilj ob pravem času, v zahtevanih količinah in na pravo mesto. V industriji se je uveljavilo načelo {»just in time«;Gre za načelo »proizvedi kar potrebuješ, ko potrebuješ in v količinah, ki jih potrebuješ«. Na primeru avtomobilske industrije to načelo zahteva natančno načrtovanje proizvodnih aktivnosti, saj so avtomobili sestavljeni iz približno 30.000 različnih sestavnih delov, katerih dobava v proizvodnjo po načelu »just in time« zahteva samo tiste dele in količine, ki jih v tistem trenutku v proizvodnji potrebujejo.}, ki predvideva dobavo posameznih sestavnih delov neposredno v proizvodnjo, s tem pa odpadejo oziroma se zmanjšajo stroški zalog in skladiščenja.

Promet je eden od ključnih dejavnikov sodobne družbe, v katerem pa se pojavljajo številna protislovja. Nekatera od njih boš spoznal v spodnji nalogi.

Poveži dvojice tako, da vsakemu vzroku izbereš ustrezno posledico ali rešitev, ki mu lahko sledi.

povečana mobilnost
gneča in zastoji na cestah
povečano onesnaževanje
uporaba alternativnih prometnih sredstev
gradnja prometne infrastrukture
manj kmetijskih površin
Število napačnih: 0

Vendar je ob tako hitri rasti cestnega prometa nemogoče vseskozi povečevati zmogljivosti obstoječe infrastrukture ali graditi nove objekte, saj bi s tem uničili velik del našega bivalnega okolja. Zato je treba pri načrtovanju novih infrastrukturnih objektov upoštevati tudi ekološke in okoljevarstvene vidike ter omogočiti visoko stopnjo kakovosti življenja.

<NAZAJ
>NAPREJ288/320