Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Opiši vsaj tri najpogostejše negativne vplive prometa na pokrajino.

2.

Izberi pravilno trditev.

V Sloveniji se je v zadnjih letih vlagalo:

3.

Izberi trditve, ki opisujejo ukrepe za zmanjšanje škodljivih vplivov prometnega onesnaževanja v urbanih okoljih.

4.

Imenuj tri infrastrukturne objekte, brez katerih cestni promet ne more potekati.

{ceste;mostovi;viadukti;parkirišča;parkirne_hiše;bencinske_črpalke}
{mostovi;ceste;viadukti;parkirišča;parkirne_hiše;bencinske_črpalke}
{parkirišča;ceste;mostovi;viadukti;parkirne_hiše;bencinske_črpalke}
5.

Dopolni besedilo.

Promet je eden izmed največjih onesnaževalcev okolja. Najbolj obremenjujoč je prav najbolj razširjeni cestni promet. Prometno onesnaževanje je vezano predvsem na izpuste {izpušnih_plinov;plinov} , izlitja nevarnih snovi, hrup in svetlobno onesnaževanje.
6.

Imenuj sektor gospodarstva, ki mu pripada promet.

Sektor se imenuje {terciarni;terciarni_sektor;storitve;storitvene_dejavnosti} .
7.

Imenuj tri ukrepe za zmanjšanje prometnega onesnaževanja v urbanih središčih.

<NAZAJ
>NAPREJ293/320