Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Sodobna infrastruktura je eden ključnih dejavnikov razvoja, saj omogoča nemoteno premagovanje poti tako ljudi kot blaga. Vendar ima dobro razvita infrastruktura tudi negativne plati, ki se zaradi povečanega prometa kažejo v preoblikovanju pokrajine in čezmernem onesnaževanju okolja. Ob gradnji velikih infrastrukturnih objektov in obsežnih posegih v prostor smo priča tudi močni vizualni degradaciji okolja.

Da bi bil ob neomejenem gospodarskem razvoju vpliv prometa na okolje manjši, se poslužujejo različnih ukrepov, predvsem v smer razvoja novih tehnologij, ki povečujejo energijsko učinkovitost prevoznih sredstev (vključno z novimi vrstami goriv), izboljšujejo se sistemi in mreža javnih prevozov, spodbuja se uporaba električnih ali hibridnih vozil in koles, za zmanjšanje vpliva hrupa pa se gradijo protihrupne pregrade.

V preglednico pravilno umesti pozitivne in negativne posledice, ki jih prinaša sodobna infrastruktura in njen vpliv na večjo mobilnost ljudi.

Pozitivne posledice

Negativne posledice

Povečevanje blagovne menjave.
Razvoj novih gospodarskih dejavnosti.
Bolj razpršena poselitev.
Boljša oskrba prebivalstva.
Gneča in zastoji na cestah.
Povečano onesnaževanje okolja.
Vizualna degradacija okolja.
Višji življenjski stroški.
<NAZAJ
>NAPREJ292/320