Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Turizem se lahko razvija le na območjih, ki imajo ustrezne naravne in družbene možnosti, ki so temeljni dejavnik turistične ponudbe.

Klikni na posamezni dejavnik v spodnji preglednici za dodatne informacije.

Poleg naravnih in družbenih dejavnikov turistične ponudbe si le-te na turističnih območjih ne moremo zamisliti brez turistične infrastrukture.

To so objekti za:
  • bivanje in prehranjevanje turistov: hoteli, moteli, kampi, restavracije, gostilne in podobno;
  • rekreacijo: bazeni, teniška igrišča, smučišča, adrenalinski parki, poligoni za različne športe in podobno;
  • zabavo: zabaviščni parki, tematski parki, igralnice in podobno;
  • oskrbo: trgovine s spominki, menjalnice, turistične agencije in podobno.

Poleg naštetih objektov sta pomembni sestavini turistične infrastrukture tudi prometna infrastruktura (turistične ceste, železnice, letališča, pristanišča) in splošna infrastruktura.
V nekaterih razvitih delih sveta, kjer ni dovolj naravnih dejavnikov za razvoj turizma, a veliko kapitala, nastajajo umetne turistične pokrajine.

Nekatera območja sveta turistično ne zaživijo ali pa se turistični obisk zmanjšuje. Glavni razlogi za to so:

  • politična nestabilnost ali celo vojno stanje,
  • velika možnost izbruha bolezni,
  • splošna nerazvitost,
  • veliko kriminala,
  • velika oddaljenost in
  • slaba prometna povezanost.

Naštej nekaj takih območij!

<NAZAJ
>NAPREJ298/320