Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Turizem je množičen družbeni pojav, za katerega so značilna potovanja in začasna sprememba bivališča zaradi razvedrila in oddiha. Je hitro rastoča dejavnost, ki spada v terciarni gospodarski sektor.

Turizem in turistični tokovi so sicer globalni, vendar jih je daleč največ v razvitem svetu.
Različne potrebe turistov skušajo zadovoljiti različne oblike turizma (kulturni, rekreacijski, športni, zdraviliški in drugi).

Turistična območja lahko nastanejo tam, kjer to omogočajo temeljni dejavniki turistične ponudbe. To so naravni dejavniki: površje, vodovje, podnebje, rastlinstvo in živalstvo ter družbeni dejavniki: kulturne ustanove, prireditve, etnološki in arhitekturni spomeniki.
Na turističnih območjih mora biti razvita tudi turistična infrastruktura. Pomembni so predvsem objekti za bivanje ter prehranjevanje turistov, rekreacijo, zabavo, oskrbo in drugi objekti.

Razvoj turizma omejujejo velika oddaljenost, nestabilne politične razmere, kriminal, splošna nerazvitost območja in drugi dejavniki.

Kam gremo na počitnice?

<NAZAJ
>NAPREJ299/320