Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Pomen turizma za gospodarstvo

Delež turistov in delež dohodka od turizma

Na kateri celini je delež turistov enak deležu dohodka v turizmu?

Gospodarski učinki turizma nastanejo zaradi potrošnje turistov. Ti v času počitnic potrošijo bistveno več denarja, kot bi ga potrošili doma.

V gospodarskem smislu vpliva turizem pozitivno na več dejavnikov.
  • Bruto domači proizvod (BDP); denar, ki ga turisti porabijo v času dopustov ali na potovanjih po državi, v kateri počitnikujejo, ima neposredni vpliv na BDP te države. Posredno vpliva tudi na potrošnjo v ostalih dejavnostih, ki sooblikujejo {turistično ponudbo;Gostinstvo, promet, trgovina in drugo.}.

V kateri od navedenih držav se je turistični prihodek najbolj povečal in v kateri najbolj zmanjšal? Razmisli, zakaj.

  • Razvoj manj razvitih območij; če želimo na neko območje privabiti turiste, ga moramo opremiti z dobro komunalno in prometno infrastrukturo, oskrbovalnimi dejavnostmi (trgovine z živili, pošta, lekarna in drugo), povečati investicije v razvoj turistične infrastrukture (informacijska središča) in ostalih dejavnosti (razvoj kmetijstva, nov pomen tradicionalne obrti in drugo), kar prispeva k zmanjševanju razlik gospodarske razvitosti med posameznimi območji.

  • Zaposlovanje lokalnega prebivalstva; zaradi povečanega povpraševanja po turističnih storitvah se pokažejo potrebe po novih delovnih mestih v gostinstvu, agencijskih dejavnostih, trgovini, osebnih storitvah in drugje. Zaposlitev na turističnem območju s celoletno sezono zagotavlja ljudem stalen vir prihodka in preprečuje odseljevanje. Na območjih, kjer ni celoletnega turizma, tovrstna dela opravlja sezonska delovna sila.

Razmisli, kako na turističnih območjih z izrazito sezonskim turizmom rešujejo problem delovne sile.

  • Povečan obseg naložb; investicije v izgradnjo hotelov, športnih objektov, parkirišč, zabaviščnih parkov in ostale infrastrukture pritegnejo kapital domačih in tujih investitorjev, hkrati pa zaradi gradnje dobijo delo tudi delavci, ki niso neposredno povezani s turizmom.

<NAZAJ
>NAPREJ304/320