Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vplivi turizma so različni. Pozitivno vpliva na gospodarstvo in družbene značilnosti, negativno pa na okolje. To velja zlasti za množični turizem, saj se zaradi velikega števila turistov povečajo količina odpadkov, poraba vode, onesnaženost ozračja, pojavi se erozija tal, spremeni se podoba pokrajine. Negativni vplivi množičnega turizma so očitni zlasti v alpskih smučarskih središčih in na obalah Sredozemskega morja. Turizem je lahko priložnost za razvoj manj razvitih območij, ohranjanje tradicije in zaposlovanje lokalnega prebivalstva.
Sodobna smernica v turističnem razvoju je trajnostni − sonaravni ali zeleni turizem, ki je »prijazen« tako do okolja kot do turistov.

<NAZAJ
>NAPREJ307/320