Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Trajnostni turizem

Zaradi zavedanja številnih negativnih posledic hitrega, nenačrtnega in nepremišljenega razvoja turizma se doma in po svetu vse bolj nakazuje težnja po manjšem obremenjevanju okolja, po tako imenovanem trajnostnem, sonaravnem oziroma zelenem turizmu (sustainable tourism). Tovrstne oblike turizma zmanjšujejo pomen paketnih potovanj in hitenje z destinacije na destinacijo s poceni letalskimi prevozniki ter poudarjajo lokalni pristop do potovanj, uporabo vlaka, lokalnih avtobusov in koles.

To pomeni, naj turisti potujejo bliže svojemu domu, po lastni in sosednjih državah. Vse bolj se spoštujejo lokalna identiteta in lokalne posebnosti.

Destinacije s trajnostno usmerjenim turističnim razvojem ne sledijo zgolj prizadevanjem po čim večjem številu turistov, temveč se osredotočajo na to, katere turiste želijo privabiti (poslovneže, rekreativne športnike, družine in druge). Na ta način so koristi za lokalne skupnosti večje (prilagoditev turistične ponudbe potrebam gostov), stroški varstva okolja pa manjši.

Sonaravni razvoj turizma vključuje tudi uporabo lokalnih materialov (na primer les, kamen iz bližnjega kamnoloma), izdelkov (lokalni mizarji), pridelkov in proizvodov (lokalno pridelana sadje in zelenjava, prehrambeni izdelki) in lokalne delovne sile.

Vstavi predmete na zemljevid tako, da bodo prikazali  lokalno identiteto.

<NAZAJ
>NAPREJ306/320