Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Naloge

1.

Izberi najpomembnejši motiv za turizem v gospodarsko razvitih državah.

2.

Izberi pravilna odgovora.
Razvoj turizma manj razvitim državam prinaša:

3.

Izberi negativne posledice gradnje smučišč v Alpah.

4.

Posledice množičnega turizma v Sredozemlju se kažejo v:

5.

Izberi gospodarske dejavnosti, na katere turizem vpliva posredno.

6.

Označi pravilni odgovor. Kaj je trajnostni turizem?

7.

Katera fotografija prikazuje okolju prijaznejšo vrsto turizma?

{B;A}

Ali se bo težnja gradnje novih velikih turističnih naselij nadaljevala?

{Ne;Da}

<NAZAJ
>NAPREJ308/320