Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vpliv turizma na človekove dejavnosti in naravno okolje

Pomembni so tudi neekonomski učinki turizma. Človek si na počitnicah ali na potovanju obnovi telesne in duševne moči, razširi obzorja, to pa ima pozitiven vpliv na družbo kot celoto, saj je človek potem bolj ustvarjalen in, ker je bolj zdrav, manj odsoten z dela.

So učinki turizma res le pozitivni?
Turizem je lahko obremenjujoč za okolje. Negativni učinki turizma so opazni na območjih z velikim številom turistov na majhnem prostoru (množični turizem). Zaradi velikega števila turistov se močno povečata poraba vode in količina odpadkov, povečan promet onesnažuje ozračje, več je hrupa, izgradnja različnih objektov lahko povzroči erozijo tal, močno se spremeni videz pokrajine.

Posebej velika je obremenitev obalnega pasu v sredozemskih državah (Španija) in smučarskih središč v Alpah.

Z gradnjo smučišč močno posegamo v naravo.

Ob sredozemskih obalah so škodljivi vplivi širjenja turizma še bolj opazni. Širjenje turizma je vplivalo predvsem na:

  • {biološko čistost morja; V turistični sezoni se močno poveča količina komunalnih odplak, ki se večinoma še vedno izlivajo neposredno v morje.},
  • {preskrbo s pitno vodo;Poleti, ko v Sredozemlju pade najmanj padavin, je potrošnja vode največja.},
  • {pozidavo obale;Namesto nekdanjih ribiških vasi se na obalah širijo turistična naselja, ki spominjajo na mestna središča z visokimi stolpnicami (betonska džungla).},
  • {spremembo etnične sestave prebivalstva;V nekaterih krajih južne Španije je že skoraj 70 odstotkov prebivalcev tujcev, največ je Britancev.}.

<NAZAJ
>NAPREJ305/320