Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vetrno površje − nastanek in oblike

Puščave poleg mehanskega preperevanja oblikujeta vetrna erozija in vetrna akumulacija.
Vetrna erozija se kaže na dva načina: z deflacijo in s korazijo. Kadar veter močno piha in izpihuje drobne kamnite delce s površja, je to vetrno odnašanje ali deflacija. Najdrobnejše delce veter lahko dviga visoko in jih prenaša na večje razdalje.

Razmisli o dokazih o prisotnosti saharskega prahu v Sloveniji.

Za večino ljudi je predstava o puščavi povezana s peščenimi sipinami − peščena puščava ali erg, vendar je tovrstnih puščav zelo malo. Več je kamnitih puščav ali hamad, ki imajo površje iz golega skalovja, in gruščnatih puščav ali reg, kjer je veter odnesel pesek, puščavska ravnina pa je prekrita z zaobljenim gruščem. Slane puščave ali šoti nastajajo v kotanjah, ki so običajno del leta slana jezera ali močvirja.

Gobasti osamelec

Večje peščene delce (peščena zrna) veter dviga tudi do višine enega metra, nato pa v loku padajo navzdol in se prenašajo z odskakovanjem od tal. Peščena zrna pri tem zadevajo ob skalne ovire in jih obrusijo, kar je vetrna erozija ali korazija. Skalne tvorbe, ki jih je veter obrusil, dobijo značilno obliko gobastih osamelcev.

Zaradi odnašanja finih delcev se površje spreminja in znižuje, na njem ostanejo le večji delci, ki jih veter ne more odnesti; s tem se izpihovanje in brušenje končata. Značilna površinska oblika je mesa, osamljena vzpetina z ravnim vrhom in strmimi pobočji, zgrajena iz trših kamnin, kot so kamnine v okoliškem nižjem svetu. 

V preteklih geoloških obdobjih so bila nekatera puščavska območja bolj namočena. Takrat je površje današnjih puščav preoblikovala površinsko tekoča voda. Nastale so rečne doline, ki se z vodo napolnijo le še ob večjih padavinah. Takšno dolino imenujemo {vadi;Suha rečna dolina z občasnim površinskim vodnim tokom, značilna za sušno podnebje.}.

Vadi v puščavi Negev v Izraelu

Poznaš še kakšne dokaze, ki kažejo, da so bila nekatera puščavska območja nekoč bolj vlažna kot danes?

<NAZAJ
>NAPREJ60/320