Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Vetrna akumulacija se prične, ko veter izgubi svojo moč in začne odlagati večje peščene delce, ki se kopičijo ob ovirah, kot so skale, večji kamni in grmičevje. Tako nastajajo peščene sipine, do nekaj sto metrov visoki in več deset kilometrov dolgi peščeni nasipi ali vzpetine. Peščeni delci v sipini se počasi premikajo, saj kamniti delci s položnejše privetrne strani prihajajo na zavetrno stran, kjer zaradi gravitacije padajo, zato je zavetrna stran sipine strmejša. Na obliko puščavskih sipin vplivajo moč in smer vetra ter količina peska. Kadar veter piha stalno v isto smer, nastanejo srpaste sipine ali barhani. Na nekaterih območjih nastajajo podolžne sipine, sicer so pa sipine zaradi različnih smeri vetra spremenljivih oblik.

Sipine ne nastajajo le v puščavah, pač pa tudi ob obalah morij in jezer. Tam veter prenaša nesprijeto drobnozrnato gradivo, ki so ga valovi naplavili na obalo.

Posledica vetrne akumulacije je tudi {puhlica;Del puhlice je nastal v ledenih dobah, ko je veter odnašal prašne delce iz neporaslih predelov in jih odlagal v kilometre oddaljenih travnatih pokrajinah. Puhlica še vedno nastaja, saj veter odnaša prah iz puščavskih območij srednje Azije. Tako nastaja puhlica na Kitajskem.}, rumenkasta sedimentna kamnina, sestavljena iz sprijetih prašnih delcev.

Puhlica

Območja s puhlico imajo zelo velik gospodarski pomen.
Reši premetanko in dobil boš ime zelo rodovitne prsti, ki nastaja na puhlici.

<NAZAJ
>NAPREJ61/320