Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Kateri element med navedenimi ima najmanj valenčnih elektronov?

7.

Atomi katerega elementa so največji?

8.

Dopolnite besedilo s simboli ustreznih elementov.

Element je v 3. periodi in IV. skupini: Si  

Element je v 2. periodi in 14. skupini: C  

Element je v 3. periodi in ima sedem valenčnih elektronov: Cl  

Element je edina kovina 3. periode z valenčnimi elektroni v p-področju: Al  

Element s tremi polno zasedenimi elektronskimi lupinami: Ar  

9.

Napišite ustrezne simbole elementov. Upoštevajte le elemente prvih šestih period.

Alkalijska kovina z največjim polmerom: Cs
Zemeljskoalkalijska kovina z najmanjšim atomskim polmerom: Be
Žlahtni plin z najmanjšim atomskim polmerom: He
Element tretje periode z najmanjšim atomskim polmerom: Ar
Kovina z najmanjšim atomskim polmerom: Be

10.

Iskani element je v tretji periodi periodnega sistema elementov. V zunanji lupini ima dve polni orbitali, dve orbitali pa sta delno zasedeni. Dopolnite besedilo o tem elementu (kjer je predviden zapis števil, uporabite arabske številke).


Element ima 6 valenčnih (zunanjih) elektronov, skupno pa ima v elektronski ovojnici 16 elektronov. Njegov simbol je S , njegovo ime je žveplo . Njegova dva samska (neparna) elektrona sta v podlupini 3p . Šest elektronov ima v podlupini 2p , po dva elektrona pa ima v podlupinah (navedite jih po naraščajoči energiji): 1s , 2s in 3s . Element je v 16 . skupini periodnega sistema. Običajni ion tega elementa ima naboj 2- , ime tega iona je sulfidni ion. Ta ion ima enako elektronsko konfiguracijo kot žlahtni plin argon (ime elementa).
<NAZAJ
>NAPREJ65/296