Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Masna koncentracija

Masna koncentracija (γ) je podana kot masa topljenca v prostornini raztopine, zato je enota g/L. Masna koncentracija je torej:

$$\gamma  = \frac{m \rm{(topljenca)}}{V \rm{(raztopine)}};   \bigg(\frac{\rm{g}}{\rm{L}}\bigg)$$

Priprava raztopine z masno koncentracijo

Pri pripravi raztopine z masno koncentracijo postopamo podobno kot pri pripravi raztopine z množinsko koncentracijo.

Pripravimo 1000 mL raztopine FeCl3 z masno koncentracijo ($\gamma$ = 10,0 g L−1). Tudi v tem primeru je najbolje, da uporabimo 1000-mL merilno bučo. Če imamo na voljo bučo z manjšo prostornino, npr. 250 mL, je treba maso FeCl3 preračunati na ustrezno prostornino, torej 2,5 g FeCl3.
Kljub enostavnemu računu poglejmo izračun z enačbo za masno koncentracijo:
$$\gamma  = \frac{m \text{(FeCl}_3)}{V \text{(raztopine)}}$$

$m \text{(FeCl}_3) = \gamma  \cdot V\text{(raztopine)}$

$m \text{(FeCl}_3) = 10,0 \frac{\text{g}}{\text{L}} \cdot 1,0 \text{ L} = 10,0 \text{ g}$

Zatehtati moramo 10,0 g topljenca (FeCl3), ga raztopiti v destilirani vodi in nato kvantitativno prenesti v merilno bučo, ki jo dopolnimo na končno prostornino 1000 mL.

Postopek priprave raztopine z masno koncentracijo si lahko ogledate na animaciji.


Povežite ime s priborom, ki ga uporabljamo pri pripravi raztopine.

Število napačnih: 0
<NAZAJ
>NAPREJ265/296