Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
13.

Masna koncentracija raztopine kalijevega hidroksida KOH je 25 g/L. Koliko gramov KOH potrebujemo za pripravo 1 m3 te raztopine?

14.

Koliko gramov kalijevega permanganata (KMnO4) potrebujemo za pripravo 2,50 L 0,250 M raztopine?

15.

Kaj velja za 2,0 L raztopine CuSO4 z množinsko koncentracijo 0,50 mol L−1?

16.

Raztopine nekaterih prehodnih elementov so obarvane. Raztopine železovih(II) ionov so rumene, nikljevih(II) ionov so zelene, raztopine kobaltovih(II) spojin so rožnate, raztopine bakrovih(II) ionov so modre, raztopina dikromatnih ionov je oranžne barve, raztopina permanganatnih ionov pa vijolična. Povežite barvo raztopine z odgovarjajočim ionom, ki daje to barvo.

<NAZAJ
>NAPREJ269/296