Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
6.

Izračunajte prostornino raztopine, ki jo lahko pripravimo s 375 g natrijevega klorida NaCl, če je raztopina 1 M.

7.

Izračunajte množinsko koncentracijo kloridnih ionov v raztopini, če je v 1,0 L raztopine raztopljenih 100,0 g železovega(III) klorida (FeCl3).

8.

Koliko gramov amonijevega klorida NH4Cl potrebujemo za 200 mL 0,50 M raztopine?

9.

Množinska koncentracija klorovodikove kisline je 0,50 mol/L. Koliko gramov HCl je raztopljeno v 12 L raztopine?

10.

Koliko gramov kalcijevega klorida potrebujemo za pripravo 0,25 L raztopine z masno koncentracijo 55 g/L?

11.

Koliko gramov kalijevega permanganata KMnO4 potrebujemo za pripravo 20,0 litrov raztopine c(KMnO4) = 0,20 mol/L?

Potrebujemo 632 g KMnO4.
12.

Izračunajte množino srebrovega nitrata AgNO3, ki je raztopljen v 100 mL raztopine z masnim deležem $\gamma$(AgNO3) = 200 g/L. (Rezultat zaokrožite na dve decimalni mesti.)

n(AgNO3) = 0,12 mol
<NAZAJ
>NAPREJ268/296