Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Kje so nahajališča silicija?

2.

Silicij je polkovina. To pomeni, da …

3.

Ovrednotite trditev: Vodik je najlažji element.

Drži. Ne drži.
4.

Ogljikov najdemo v IV. skupini in 2. periodi periodnega sistema. Kaj nam to pove?

5.

Kako imenujemo postopek, kjer z električnim tokom iz vode pridobivamo vodik in kisik?

6.

Kaj je evtrofikacija?

7.

Vodik ima vrstno število 1. Kaj to pomeni?

8.

Silicijev atom ima štiri valenčne elektrone. Kaj lahko iz tega sklepamo?

<NAZAJ
>NAPREJ196/264