Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kisik

Kisik je 8. element periodnega sistema. Njegovo vrstno je število 8, kar pomeni, da ima v jedru osem protonov. V periodnem sistemu ga najdemo med dušikom in fluorom.

 7 N  8 O
 9 F

Pri sobni temperaturi je kisik v obliki dvoatomnega plina O2. Atom kisika ima 6 zunanjih elektronov.
Model atoma kisika
Kisik najbolje poznamo kot brezbarven plin brez okusa, ki ga živa bitja potrebujemo za dihanje. Prisoten je v zraku, vodi in v različnih mineralih ter rudah.

Pridobivanje

Kisik pridobivamo iz zraka s frakcionirno destilacijo. Postopek poznamo iz enote 'Glavne skupine periodnega sistema'. Uporabimo lahko tudi elektrolizo vode, ki smo jo spoznali pri pridobivanju vodika, pri kateri z električnim tokom molekule vode razgradimo na molekule vodika in molekule kisika.

2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g)

Kisk v atmosferi

Dihamo ga iz zraka v atmosferi, v katerem je približno 21 % kisika. Največji delež zraka predstavlja dušik (N2) s 78 %. Približno 1 % je argona (Ar). Preostalih plinov je manj kot odstotek, a kljub temu pomembno vplivajo na dogajanje v atmosferi in počutje.

Plin
Delež v %
Dušik 78
Kisik
21
Argon
1
Ogljikov dioksid 0,04
Neon 0,002
Helij 0,0005

V zraku je približno 78 % dušika
in 21 % kisika.

Ozon

Pomembno vlogo na razvoj in obstoj življenja na Zemlji ima tudi plin ozon. Molekulo ozona gradijo trije atomi kisika: O3. Je v višinah nad 30 km, kjer v veliki meri absorbira ultravijolično svetlobo, ki ima sicer negativne posledice na biološke organizme (poškodbe oči, kožni rak …).

<NAZAJ
>NAPREJ192/264