Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Vodik

Vodik je najmanjši in najlažji kemijski element. Ima vrstno število 1, kar pomeni, da ima v jedru en proton in v elektronski ovojnici 1 elektron. Pri sobni temperaturi je v obliki dvoatomnega plina H2. Je edina nekovina, ki jo najdemo na levi strani periodnega sistema.

Model atoma vodika

Vodik je v vesolju najbolj razširjen element in predstavlja 75 % znane mase vesolja. Vsebuje ga voda (H2O) in vse organske molekule.

vodik + kisk → voda

2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)

Kakšna je zgradba atoma vodika?

Pridobivanje vodika

V laboratoriju vodik pridobivamo z reakcijo med cinkom in klorovodikovo kislino. Pri reakciji nastajajo mehurčki, v katerih je plin vodik.

2HCl(aq) + Zn(s) → ZnCl2(aq) + H2(g) 

Elektroliza vode

Vodik lahko pridobivamo tudi iz vode z elektrolizo. To je postopek, kjer z električnim tokom razgradimo molekule vode na molekule kisika in molekule vodika.

2H2O(l) → 2H2(g) + O2(g) 

<NAZAJ
>NAPREJ190/264