Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Fotosinteza

V naravi kisik nastaja v listih zelenih rastlin. V procesu fotosinteze zelene rastline iz vode in ogljikovega dioksida pod vplivom svetlobe pridelujejo hrano (sladkorje). Kisik kot stranski produkt fotosinteze rastline izločajo v zrak. Malo več kot polovico kisika (55 %) pridelajo kopenske rastline, skoraj polovico (45 %) pa rastline v oceanih. V rastlinah poteka fotosinteza, katere stranski produkt je plinasti kisik O2.
   

Prisotnost v organizmih

Kisik je sestavni del živih organizmov. Vemo, da ga potrebujejo za dihanje. Atomi kisika pa so vključeni tudi v veliko molekul, ki predstavljajo osnovne gradnike celic. Z različnim številom in razporeditvijo atomov ogljika, vodika in kisika nastane cela zbirka različnih vrst molekul, od katerih ima vsaka svojo pomembno vlogo pri obstoju in razvoju življenja.

Ovrednotite trditev: Kisik, ki ga dihamo, dobimo samo iz rastlin, ki rastejo na kopnem.

Drži. Ne drži.

Gorenje

Kisik je nujno potreben za gorenje. Pri sežigu organskih snovi nastajata ogljikov dioksid in voda. Če je kisika premalo, gorenje ni popolno in namesto ogljikovega dioksida nastaja ogljikov oksid (ogljikov monoksid), ki lahko povzroči zastrupitev in smrt.

Kolikšen delež kisika je v zraku?

S katerim postopkom lahko pridobivamo kisik?

<NAZAJ
>NAPREJ193/264