Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Kislost in bazičnost aminokislin

Ker ima aminokislina prisotni aminsko in karboksilno skupino, se lahko v vodnih raztopinah vede kot kislina ali baza. Če odda proton, reagira aminokislina kot kislina, če ga sprejme, reagira kot baza.

Do reakcije med aminsko in karboksilno skupino lahko pride tudi v eni sami molekuli – karboksilna skupina odda proton aminski skupini iste aminokisline. Tako nastanejo ioni dvojčki.

Oglejte si model iona dvojčka. Model lahko obračate z levim gumbom miške.

palični kroglični kalotni

Aminokisline, ki imajo v molekuli enako število bazičnih (aminskih) in kislih (karboksilnih) skupin, reagirajo v vodni raztopini nevtralno.

Poleg nevtralnih aminokislin poznamo tudi kisle in bazične. Kisle aminokisline imajo v molekuli več karboksilnih kot aminskih skupin, če pa je v molekuli aminokisline vezanih več aminskih kot karboksilnih skupin, je aminokislina bazična.

Za spodnje aminokisline predvidite, ali so kisle, bazične ali nevtralne. Svoje ugotovitve (ali je nevtralna, kisla ali bazična) vpišite v spodnja polja.

 
nevtralna
kisla   nevtralna
bazična

Katera od spodnjih trditev velja za aminokisline?

<NAZAJ
>NAPREJ167/271