Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
5.

Oglejte si spodnje modele spojin in odgovorite na vprašanja.
A B
C

Katera spojina predstavlja aminokislino? A

Katera spojina vsebuje peptidno vez? B

Katera spojina je tripeptid? B

Katera spojina reagira v vodi kislo? A

6.

Katere štiri elemente najdemo v molekulah vseh aminokislin? Navedite jih z imeni in po abecedi.

dušik

kisik

ogljik

vodik

7.

Oglejte si model tripeptida in skušajte ugotoviti, iz katerih aminokislin je sestavljen.

palični kroglični kalotni

Po abecedi navedite aminokisline, iz katerih je sestavljen tripeptid: alanin , cistein , glicin

Napišite še ime tripeptida z okrajšavami. 

Gly- Ala - Cys

8.

Ali spodnja trditev drži ali ne drži?

Relativna molekulska masa dipeptida, ki nastane iz enega mola alanina in enega mola glicina, je 164.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ170/271