Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Povzetek

Aminokisline so organske spojine, ki imajo na isti ogljikov atom vezano tako bazično aminsko skupino (–NH2) kot tudi kislo karboksilno skupino (–COOH).

Splošna formula aminokisline je:

V človeškem telesu je dvajset različnih aminokislin. Nekatere so esencialne, ki so za organizem nepogrešljive in jih sam ne more sintetizirati, v organizem jih vnašamo s hrano, druge pa telo tvori samo.

Aminokisline se med seboj povezujejo s peptidno vezjo (–CO–NH–), reakcijo pa imenujemo kondenzacija .

Peptidno vez lahko v beljakovinskih vzorcih dokažemo z biuretsko reakcijo.

Ker ima aminokislina prisotni aminsko in karboksilno skupino, se lahko v vodnih raztopinah vede kot kislina ali baza.

Aminokisline, ki imajo v molekuli enako število bazičnih (aminskih) in kislih (karboksilnih) skupin, reagirajo v vodni raztopini nevtralno.

Poleg nevtralnih aminokislin poznamo tudi kisle in bazične.

<NAZAJ
>NAPREJ168/271