Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Delitev beljakovin

Enostavne beljakovine so sestavljene le iz aminokislinskih enot. Sem uvrščamo albumine, globuline, prolamine, histone, skleroproteine.

Slika desno predstavlja model molekule serumskega albumina v človeški krvni plazmi.

Sestavljene beljakovine oziroma proteidi nastajajo v organizmu z biosintezo. V molekuli imajo beljakovinski in nebeljakovinski del. Pomembnejši proteidi so našteti v nadaljevanju.

Nukleoproteidi (nebeljakovinski del je nukleinska kislina). So sestavni del celičnih jeder in celične plazme v rastlinskih in živalskih celicah, v kromosomih so tudi nosilci dednih informacij.

Fosfoproteidi (nebeljakovinski del je fosforjeva kislina). Med najpomembnejše sodita kazein v mleku in vitelin v jajčnem rumenjaku. 

Glikoproteidi (nebeljakovinski del je ogljikov hidrat). So pomembne sestavine vezivnih in opornih tkiv, npr. hrustanca in različnih izločkov (slina, sluz). Omeniti velja tudi heparin, ki preprečuje strjevanje krvi.

Kromoproteidi (nebeljakovinski del je barvilo). Sem spadata hemoglobin, rdeče barvilo v krvi, in mioglobin, rdeče barvilo v mišicah. Obe barvili vsebujeta kot nebeljakovinski del barvilo hem. 


Glede na obliko molekul jih v grobem lahko razdelimo na dve veliki skupini:
- nitaste (fibrilarne) in
- kroglaste (globularne).

Nitaste beljakovine najdemo npr. v celicah kože, dlakah, nohtih (keratin), kitah (elastin) kot medcelični vezivni material (kolagen). Predstavljajo vezivni in strukturni material predvsem živalskih celic ter tkiv.

Slika desno predstavlja model nitaste beljakovine struktura kolagena.

 

Kroglaste beljakovine so večinoma topne v vodi in se nahajajo v telesnih in celičnih tekočinah (npr. encimi, hormoni, transportni in obrambni proteini).

Model kroglaste beljakovine struktura encima TIM.

Beljakovine lahko opravljajo svojo biološko funkcijo, če je njihova struktura v vseh pogledih pravilna. Zvišana temperatura in sprememba pH-ja, na primer, lahko strukturo beljakovin porušita. Proces imenujemo denaturacija, ki je mnogokrat ireverzibilna.

Načrtujte eksperiment, s katerim bi ugotavljali vpliv povišane temperature in limonovega soka na jajčni beljak. Napišite opažanja.

<NAZAJ
>NAPREJ174/271