Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Naloge

1.

Katera od spodaj navedenih snovi ne vsebuje beljakovin?

2.

Kako imenujemo vez, ki povezuje dve aminokislinski enoti?

peptidna vez
3.

Izberite peptidno vez.

4.

Kako nastane dipeptid?

5.

Dve molekuli aminokislin se povežeta v novo molekulo tako, da aminska skupina ene molekule reagira s karboksilno skupino druge, pri čemer se izloči voda. Ovrednotite spodnjo trditev.

Reakcijo imenujemo dehidratacija.

Drži. Ne drži.
6.

Oglejte si model asparagina in ugotovite, katera trditev velja za spojino?


palični kroglični kalotni

<NAZAJ
>NAPREJ176/271