Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
7.

Oglejte si model molekule dekanojske kisline, ki je pikazan pod nalogo, in napišite racionalno formulo.

Model molekule dekanojske kisline

palični kroglični kalotni

Racionalna formula dekanojske kisline je:

CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2CH2COOH

8.
Kako imenujemo reakcijo, pri kateri se molekule broma vežejo na dvojne vezi v verigah nenasičenih maščobnih kislin? Adicija

Na osnovi katere spremembe pri opisanem poskusu lahko sklepamo, da je potekla reakcija? Na podlagi spremembe barve  

9.

Na osnovi modela oleinske ali oljeve kisline dopolnite njeno molekulsko formulo.

Model molekule oleinske kisline

palični kroglični kalotni

Molekulska formula: C18H 34 O 2

Dopolnite njeno racionalno formulo: CH3(CH2)7 CH=CH (CH2)7 COOH

10.

Ovrednotite trditev. Vse maščobe so zdravju škodljive.

Drži. Ne drži.
11.

Ovrednotite trditev. Omega-3 maščobne kisline imajo v molekuli samo eno dvojno vez.

Drži. Ne drži.
<NAZAJ
>NAPREJ121/271