Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Več o monosaharidih

Osnova za delitev ogljikovih hidratov je število monosaharidnih enot v molekuli. Na shemi je prikazana delitev na monosaharide, oligosaharide in polisaharide.


Najbolj znana monosaharida sta glukoza in fruktoza. Glukoze je največ v grozdnem sladkorju, zato jo imenujemo tudi grozdni sladkor. Glukozo uvrščamo med aldoze zaradi značilne aldehidne  skupine  —CHO.


Model in strukturna formula molekule glukoze

Fruktoze je največ v različnih vrstah sadja, zato ji pravimo tudi sadni sladkor. Fruktozo uvrščamo med ketoze zaradi značilne ketonske skupine >CO.


Model in strukturna formula molekule fruktoze

Preverite razumevanje

Izberite vse pravilne odgovore o zgradbi glukoze in fruktoze.

<NAZAJ
>NAPREJ138/271