Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.

Disaharidi — saharoza

Disaharidi so sestavljeni iz dveh monosaharidnih enot. Najbolj znan disaharid je saharoza. Molekulo saharoze sestavljata monosaharida glukoza in fruktoza, ki sta povezana z etrsko vezjo (—O—).

V molekulah disaharidov so monosaharidne enote v ciklični obliki. Ciklizacijo si oglejte v nadaljevanju.

Model molekule saharoze

Dopolnite besedilo

Disaharid saharoza je sestavljen iz dveh monosaharidnih enot, iz glukoze in fruktoze. Enoti sta povezani z etrsko vezjo.

Zapomnite si

Oglejte si, kako delimo enostavne monosaharide in disaharide glede na število ogljikovih atomov (m) v molekuli monosaharidne enote.

m Vrsta Splošna formula
Primer
Vir
3-6 monosaharidi

pentoze:
C5H10O5

heksoze:
C6H12O6

riboza

glukoza
fruktoza

DNK

grozdje (grozdni sladkor)
med, sadje

12 disaharidi C12H22O11 saharoza
laktoza
maltoza
pesa (pesni sladkor),
sladkor (trsni sladkor)
mleko (mlečni sladkor)
sladni sladkor

<NAZAJ
>NAPREJ140/271