Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

6.

Kje v knjigi običajno najdeš podatke o založniku, letu izdaje? Izberi pravilni odgovor.

7.

Katero ločilo stoji na koncu navedenega vira? Izberi pravilni odgovor.

8.

Katera trditev je pravilna? Izberi drži, če je trditev pravilna, in ne drži, če je napačna.

Pri navajanju elektronskih virov zapišemo tudi datum in uro, ob kateri smo iz njega povzemali podatke.

Drži. Ne drži.

Kadar smo kot vir uporabili več zaporednih strani v knjigi, moramo našteti vse in jih ločiti z vejico. Tako: 1, 2, 3, 4, 5.

Drži. Ne drži.

Naslove knjig, revij in časopisov pri navajanju virov vedno pišemo krepko.

Drži. Ne drži.
9.

Kako bi navedel vir za knjigo s kolofona na sliki? Navedi vir.

10.

Kako v pravilno zaporedje razvrstimo sestavine pri navajanju vira? Pravilno jih razvrsti.


KOBAL, 2013. Delo, let. 40, št. 65, str. 9
KOBAL, Miha. 2013. Revščina je tu, Delo. mar., let. 40, št. 65, str. 9

11.

Katera ločila manjkajo? V okvirček vnesi ustrezno ločilo (vejico, piko, dvopičje in pomišljaj).

PERESNIK , Tilen . 2005 . Moja slovenščina : učbenik za osmi razred osnovne šole . Ljubljana : Znalček . 17 18 .
<NAZAJ
>NAPREJ227/463