Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Navajanje virov

Za seminarsko nalogo o utrujenosti potrebuješ veliko podatkov. Izhajaš lahko tudi iz prebranega nasveta Rože Novak. Ali lahko v svoji nalogi povzameš njegovo vsebino? Kaj moraš storiti ob koncu besedila? Odgovori.

Če v seminarski nalogi, članku uporabimo besedilo ali sliko, ki smo ju povzeli iz drugega vira, je ta vir treba citirati, torej napisati avtorja, letnico nastanka oz. izida dela, založbo oz. spletno stran …

Kako navajamo spletne članke? Sestavine uredi v ustrezno zaporedje.

Roža. Utrujena najstnica [Citirano: 3. avgust 2013; 20.15].

NOVAK,  Roža. 2013.  Utrujena najstnica [online].  [Citirano: 3. avgust 2013; 20.15]. Dostopno na spletnem naslovu: http://dohtarsvetuje.si/rn56.html.

V nalogo želiš vključiti še fotografijo s spleta z naslovom Tek za začetnike Tilna Kavčiča. Kako navajamo vire za fotografije? Med spodnje gradnike postavi ustrezna ločila (vejica, pika in dvopičje).

Tek za začetnike (avtor : Tilen Kavčič . Citirano : 15. nov. 2013 ; 15.30 . Dostopno na strani : www.vsaktečezase.si . )

Za govorni nastop si moral prebrati knjigo Slavka Pregla Spričevalo in napisati obnovo. Moral bi navesti tudi vir, a si knjigo že vrnil v knjižnico, zato nimaš podatkov o kraju in letu izida, založbi, ki je knjigo izdala. Knjižnica je zaprta. Kaj boš naredil? Izberi pravilni odgovor.

Oglej si kolofon knjige Spričevalo. Kako bi pravilno navedel vir? V okvirčke zapiši rešitev. 

{PREGL;Pregl} , Slavko . 2005 . Spričevalo . Ljubljana : Mladinska knjiga .
<NAZAJ
>NAPREJ221/463