Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Definicija pojma

Spoznal si nasvet strokovnjaka. Kako bi z eno povedjo opisal to vrsto besedila? Odgovori.

V kakšni zvezi je besedna zveza neumetnostno besedilo z besedno zvezo nasvet strokovnjaka? Dopolni.

Besedna zveza neumetnostno besedilo je {nadpomenka;podpomenka;sopomenka} besedni zvezi nasvet strokovnjaka.

Kateri besedi sta nadpomenki (glede na sobesedilo) v naslednjih povedih? Označi ju.

Televizija je naprava, na kateri gledamo oddaje, filme, risanke.
Rolanje je šport, pri katerem smo obuti v rolerje in se z njimi poganjamo po ravnih površinah.

Ali zadošča, če nekomu določeno besedo (katere pomen mu je povsem nepoznan) razložimo le z nadpomenko? Razloži.

Kaj je definicija? Dopolni.

Definicija ali razlaga besed nam razloži pomen določene besede ali besedne zveze . Sestavljena je iz besede , ki jo razlagamo, njene nadpomenke in opisa značilnosti ali razločevalnih lastnosti razlagane besede.

Kje lahko najdemo definicije in zakaj jih sploh pišemo oz. uporabljamo? Razmisli in zapiši odgovor.

Oglej si izpis slovarskega članka (Slovar slovenskega knjižnega jezika) za izraz utrujenost. Kateri del zajema definicijo? Označi ga.

utrújenost -i ž (ú) stanje utrujenega človeka: utrujenost nastopi, se pojavi, poneha; začutiti utrujenost; od utrujenosti ne more zaspati; zaradi utrujenosti

<NAZAJ
>NAPREJ222/463