Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Povzetek

Vsakodnevno se srečujemo z različnimi težavami, nekatere lahko rešimo sami, pri drugih potrebujemo pomoč. Nasvet strokovnjaka je neumetnostno besedilo, v katerem strokovnjak odgovarja na postavljena vprašanja s področja, ki ga obvlada oz. preučuje. Običajno gre za javna besedila, saj so namenjena širši množici (npr. objave na forumih, v revijah, pogovorni deli oddaj na radiu, televizijske oddaje). Glede na medij, v katerem se pojavijo, ločimo: govorjene nasvete (radio), nasvete prek televizije in spleta, slikovne nasvete (kolaž fotografij, narisano navodilo), pisne nasvete v rubrikah časopisov in revij. Pri vprašanjih poslušalcev in gledalcev strokovnjak takoj svetuje, pri pisnih oblikah v revijah, časopisih pa je na odgovor treba počakati. Nekateri nasveti so splošni in poskušajo svetovati več bralcem, drugi pa se nanašajo na vprašanje posameznika in so zato podrobnejši.

Navajanje knjižnih virov:
PRIIMEK, ime avtorja. Leto izdaje. Naslov literarnega dela, učbenika. Kraj izdaje: ime založbe.
(nekatera navajanja leto postavijo za kraj izdaje)

Navajanje revijalnih in časopisnih virov:
PRIIMEK, ime avtorja. Leto izdaje. Naslov članka. Naslov revije ali časopisa, letnik, številka. Kraj, strani od–do.

Navajanje spletnih virov:
PRIIMEK, ime avtorja. Leto izida. Naslov dokumenta [vrsta medija]. [Citirano datum: ura]. Dostopno na spletnem naslovu: <celoten URL>.

Navajanje vira spletnih fotografij:
NASLOV SLIKE (Ime in  priimek avtorja. Citirano: datum, ura. Dostopno na spletnem naslovu: <celoten URL>). ALI
NASLOV SLIKE (Ime in priimek avtorja. Dostopno na spletnem naslovu: <celoten URL>). (Če avtor ni naveden, to navedbo izpustimo.)

Kaj je definicija?
Definicija ali razlaga besede nam razloži pomen določene besede (ali besedne zveze) in je sestavljena iz:
  • besede, ki jo razlagamo,
  • njene nadpomenke in
  • opisa značilnosti ali razločevalnih lastnosti razlagane besede. 

Definicije najdemo v učbenikih, enciklopedijah, leksikonih, slovarjih. Nekatere besede imajo več pomenov (t. i. večpomenke), zato njihov pomen razberemo iz sobesedila. Enopomenke imajo samo en pomen in se uporabljajo predvsem v strokovnem, znanstvenem jeziku.

Kritično presodi, kako dobro si usvojil cilje tega poglavja.
Razmisli in naredi načrt, kako bi svoje znanje dopolnil, izboljšal.

<NAZAJ
>NAPREJ224/463