Licenca
To delo je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 2.5:

priznanje avtorstva - nekomercialno - deljenje pod enakimi pogoji.

Celotna licenca je na voljo na spletu na naslovu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/si/. V skladu s to licenco je dovoljeno vsakemu uporabniku delo razmnoževati, distribuirati, javno priobčevati, dajati v najem in tudi predelovati, vendar samo v nekomercialne namene in ob pogoju, da navede avtorja oziroma avtorje in izdajatelja tega dela. Če uporabnik delo predela, kar pomeni, da ga spremeni, preoblikuje, prevede ali uporabi to delo v svojem delu, lahko predelavo dela ponudi na voljo le pod pogoji, ki so enaki pogojem iz te licence oziroma pod enako licenco.
Navodila

Kako je ime članom družine Malek in koliko so stari? Vpiši njihova imena in starost. 
Mimika
Jožek
Olga
Tinček
{38;osemintrideset} let
{40;štirideset} let {17;sedemnajst} let 
{10;deset} let

Kaj izmed naštetega je v tem delu odlomka značilno za Tinčka? Izberi pravilna odgovora in ju utemelji.

Tinček je:

Utemeljitev:

Kako si Olga predstavlja očetovo vrnitev domov? Izberi ustrezno upodobitev.

Kakšen pogled na življenje kaže Olgino videnje očetove vrnitve? Odgovori.

Tinček in Olga pogrešata očeta in sta v dvomih glede njegove vrnitve, vendar je njuno doživljanje različno. V čem je največja razlika v njunem dojemanju očetove odsotnosti? Napiši krajši sestavek v največ 5 povedih.

<NAZAJ
>NAPREJ446/463